Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) ułatwiają przekazywanie informacji głosowej , a ponadto sygnałów ostrzegawczych w obrębie obiektów, tak aby umożliwić sprawną ewakuację w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego, wybuchem lub innych sytuacji kryzysowych.

Komunikaty głosowe, w systemie DSO, mają szansę zostać nadawane: automatyczne - aktywacja przez system wykrywania pożaru a ponadto przez operatora systemu lub uprawnione osoby kierujące akcją ratunkową.

Wprowadzenie centralnego systemu DSO ułatwia ograniczenie dezorientacji osób znajdujących się w obiekcie w trakcie wystąpienia zagrożenia.

Jakie znaczenie ma zainstalowanie DSO

Dużo razy będą to osoby nieznające dobrze systemu pomieszczeń, kierunków ewakuacji. Kolosalna część ludzi może znaleźć się w pomieszczeniu pierwotny raz i nie posiadać dowolnej wiadomości o lokalu. W związku z tym układy ostrzegawcze montowane są w szczególności w obiektach użyteczności powszechnej, centrach handlowych, szkołach, hotelach, lotniskach, dworcach, portach, stacjach metra.

System taki działa niezależnie, nawet po odłączeniu zasilania przez służby ratunkowe. Wymaga więc odrębnego, specjalistycznego zasilania - szczegóły znajdziesz na tej stronie https://www.akumulatorydso.pl/